Nattjazz 2021 // LØRDAG 29. MAI // Jaga Jazzist // Stian Westerhus

Arrangementsinformasjon

NATTJAZZ 21. MAI - 5. JUNI 2021

LØRDAG 29. MAI // Nattjazz 2021


RØKERIET: JAGA JAZZIST 

RØKERIET: STIAN WESTERHUS

______________________________________________________________________

VIL DU KJØPE BILLETT TIL FLERE DAGER SAMTIDIG? LEGG DEN FØRSTE BILLETTEN I HANDLEKURVEN FØR DU BETALER, SÅ FÅR DU OPP DE ANDRE DAGSPASSENE!

Første konsert starter kl 19. Dørene åpner 18.15. Se oppdaterte spilletider på Programsiden

Nattjazz følger til enhver tid de gjeldende regler knyttet til Covid-19. Dette betyr at hvis reglene tilsier det vil det Dagspass være sitteplass ved en kapasitet på 200 eller færre plasser. Skulle kapasiteten bli utvidet vil Dagspass være unummererte ståplasser.

INGEN PARKERING PÅ USF VERFTET I FESTIVALPERIODEN - NÆRMESTE PARKERING ER KLOSTERGARASJEN.

Begrenset antall rabattbilletter
Kjøpte billetter kan ikke endres eller refunderes. Se nærmere om dette under Restriksjoner/Ansvarsfraskrivelse.


bergen
festival
musikk
jazz
usf
verftet
nattjazz
usfverftet

Restriksjoner

Kjøpt billett kan ikke endres eller refunderes. Dagspass (unummererte ståplasser) gjelder alle konserter samme dag på USF Verftet. Konsertene i Studio USF krever plassbillett i tillegg til Dagspass. Det er 18 års aldersgrense. Nattjazz har vergeordning.

Avlysning
Arrangøren har rett til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetter, med fradrag for billettavgift, refundert. Billettkjøper kan ikke sette fram andre krav enn dette. Avlysning i ein force majeure-situasjon blir regulert i sin helhet av force majeure-punktet under. Hvis avlysning skylde vedtak/regelverk i forbindelse med Covid-19 vil kjøpte billetter blir refundert (med fradrag av billettavgift).

Force majeure
Force majeure er ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Arrangørens kontroll og som i vesentleg grad vanskeliggjør rasjonell gjennomføring av arrangementet eller oppfylling av andre plikter etter avtalen (inkludert, men ikke avgrenset til, orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjonar, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofe).

Effekten av force majeure: Ved force majeure vil Arrangøren sine plikter overfor billettkjøper falle bort, inkludert Arrangøren sitt ansvar for gjennomføring av arrangementet, billettkjøperen sin eventuelle rett til refusjon av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Billettkjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrangøren.

Ansvarsfraskrivelse

18 års grense. Kjøpt billett kan ikke endres eller refunderes. Med forbehold om endringer i program (billett kan ikke byttes eller refunderes pga endringer i program). Se mer om dette under Restriksjoner.